Your search results

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Πως θα αγοράσετε ακίνητο στην Ελλάδα;

 • Αναζητήστε ένα κτηματομεσίτη για να σας συμβουλεύσει και βοηθήσει στην εύρεση του ακινήτου που επιθυμείτε. Επίσης θα σας είναι σύμβουλος καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας αγοραπωλησίας. Μπορεί να κάνει εκτίμηση της αξίας του ακινήτου και θα μεσολαβήσει εαν το επιθυμείτε στη διαπραγμάτευση και στην έρευνα που θα αφορά το ακίνητο.
 • Στη συνέχεια θα οριστεί ένας Δικηγόρος, ο οποίος θα ερευνήσει στο υποθυκοφυλακείο το ακίνητο. Επίσης για πολίτες εκτός ΕΕ απαιτείται ειδική άδεια για αγορά ακινήτου στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως παραμεθώριες. Ο δικηγόρος θα εκπροσωπεί αποκλειστικά τα συμφέροντα του αγοραστή.
 • Συμβουλευτείτε ένα Πολιτικό Μηχανικό για να ελέγξει το τοπογραφικό και να εκδόσει πρόσφατο τοπογραφικό όπως και να ενημερώσει τα σχέδια του κτιρίου εάν υφίσταται. Θα εκδόσει την βεβαίωση νομιμότητας και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης σύμφωνα με τον νόμο. Θα προβεί σε έλεγχο της νομιμότητας των τυχών υφιστάμενων κατασκευών και χρήσεων. Θα εξετάσει εάν το ακίνητο βαρύνεται με οφειλές στο υποθυκοφυλακείο και στο ΙΚΑ. Θα ελέγξει εάν βρίσκεται σε περιοχή κτηματογράφησης και θα ενεργήσει για την απόκτηση του Αποσπάσματος από το Κτηματολόγιο.
 • Στο τέλος θα ορίσεται ένα Συμβολαιογράφο για να αναλάβει τη σύνταξη των συμβολαίων. Ο συμβολαιογράφος δεν εκπροσωπεί αποκλειστικά τα συμφέροντα του αγοραστή. Θα αναλάβει τη σύνταξη των συμβολαίων, θα τα αναγνώσει προς τις δύο πλευρές ώστε να κατανοηθούν και θα υπογραφούν. Σε περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλόμενων δεν μιλάει την ελληνική γλώσσα θα πρέπει να παρευρεθεί μεταφραστής που θα μεταφράζει κατά την ανάγνωση και θα συνυπογράψει το συμβόλαιο αγοραπωλησίας. Η σύμβαση σε κάθε περίπτωση θα γίνει παρουσία του Συμβολαιογράφου. Εάν επιθυμεί ο αγοραστής αναθέτει στον Συμβολαιογράφο την μεταγραφή του συμβολαίου στο υποθηκοφυλακείο και την καταχώρηση των μεταβολών στο κτηματολόγιο εφόσον στη περιοχή έχει ξεκινήσει ή ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση.
 • Προαιρετικά μπορεί να παρακολουθεί ένας Φοροτεχνικός (λογιστής) την όλη διαδικασία και να ενεργεί για λογαριασμό του αγοραστή (έκδοση ΑΦΜ, πόθεν έσχες, μεταφορές χρημάτων από και προς το εξωτερικό, Δήλωση Ε9, κ.α.).

Τι είναι η αντικειμενική τιμή του ακινήτου;

Είναι η ελάχιστη αποδεκτή τιμή για τη συναλλακτική αξία του ακινήτου που καθορίζεται από το κράτος. Υπολογίζεται από το Συμβολαιογράφο και την υπηρεσία Εσωτερικών Προσόδων για κάθε ιδιοκτησία και εξαρτάται από την Τιμή Ζώνης, την έκταση και εμβαδόν των κτιρίων, την θέση του ακινήτου καθώς και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του ακινήτου.

Υπάρχει Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στην Ελλάδα;

Ναι υπάρχει Φ.Π.Α. για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών κκαι ο συντελεστής από 01.06.2016 είναι 24%.

Εάν στο ακίνητο υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις τι πρέπει να κάνετε πριν το αγοράσετε;

Θα πρέπει να αναζητήσετε ένα Πολιτικό Μηχανικό για να εξεταστεί το ακίνητο και να σας ενημερώσει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε. Υποχρέωση για την νομιμότητα του ακινήτου έχει ο πωλητής και πρέπει να προβεί στην τακτοποίηση των παραβάσεων για να μπορεί να γίνει μεταβίβαση. Σε περίπτωση που θα γίνει επιλογή, να υπαχθεί στο Ν.4178/2013, υπάρχει η δυνατότητα να αναλάβει την υποχρέωση περαίωσης της διαδικασίας ο αγοραστής ,εφόσον πληρωθεί το 30% του προστίμου. Η ανάληψη της υποχρέωσης αυτής θα γίνει συμβολαιογραφικά και θα περιγράφεται αναλυτικά στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας.

Πώς επιλέγουμε κτηματομεσίτη;

Δεν πρέπει να απευθυνθείτε πουθενά αλλού παρά μόνο στους νόμιμους επαγγελματίες μεσίτες. Τα κύρια κριτήρια με τα οποία μπορείτε να επιλέξετε κτηματομεσίτη είναι:

α. Η έγκυρη επαγγελματική άδεια που πρέπει να υπάρχει

β. Κανένας κτηματομεσίτης δεν λαμβάνει προκαταβολικά αμοιβή

γ. Κατά σύσταση από το φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον του επενδυτή

δ. Μπορείτε να ερευνήσετε στο διαδίκτυο για την ύπαρξη ιστοσελίδας και την δραστηριότητα του ως κτηματομεσίτης.

Οι μεσίτες βάση του νόμου περί αστικών συμβάσεων αναλαμβάνουν τα εξής:

 • Ανάληψη έυρεσης αγοραστή ή πωλητή μέσω της προώθησης του ακινήτου σε διάφορα μέσα, παρουσίαση του ακινήτου και διαμεσολάβηση στην αγοραπωλησία ακινήτων
 • Εκτίμηση οποιουδήποτε ακινήτου
 • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
 • Μελέτη ανάπτυξης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας
 • Έρευνα και ανάλυση της κτηματαγοράς
 • Προώθηση πωλήσεων σε πλαίσια Leasing και Franchising

Τι απαιτείται για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας Ιδιοκτήτη
 • Α.Φ.Μ. και ΔΟΥ Ιδιοκτήτη
 • Φάκελος οικοδομικής άδειας
 • Φύλλο ελέγχου λέβητα-καυστήρα

Επιπλέον για το πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ΄ οίκον» κατόπιν προέγκρισης από την Τράπεζα.

 • ΕΤΑΚ (για τιμή ζώνης)
 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος
 • Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
 • Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων(Ε9)

Αναλαμβάνουμε ευχαρίστως την εργασία Συμβούλου Έργου και Ενεργεικού Επιθεωρητή παρέχοντας υποστήριξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.